FŐTITKÁRI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2021.03.17.Korábbi hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Magyar Triatlon Szövetség Főtitkári munkakörének betöltésére

A Magyar Triatlon Szövetség (továbbiakban: MTSZ) Elnöksége a 30/2021 (03.16.) sz. elektronikus határozata alapján lyázatot hirdet főtitkári munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A foglalkoztatás jellege: főállású munkaviszony

A munkavégzés helye: MTSZ székhelye, illetve munkaszerződés szerint.

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatai:

A)    Alapszabályi feladatok:

 

a)    az Elnökség és a MTSZ Közgyűlése munkájának az összehangolása,

b)   a MTSZ képviseletének ellátása,

c)    mindazon feladatok ellátása amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök megbízza,

d)   aláírási- és utalványozási jogkört gyakorol, a bankszámla felett önállóan rendelkezik, önálló aláírási jog mellett,

B)     Egyéb feladatok:

 

a)     irányítja a Titkárság működését, munkáltatói jogokat gyakorol a MTSZ alkalmazottai felett, továbbá gyakorolja a szerződéses jogviszony alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket az iroda tagjai és szerződéses partnerei tekintetében.

b)      a MTSZ szervei által hozott határozatok végrehajtása (végrehajtatása) és azok ellenőrzése;

c)      Elnökségi ülések előkészítése, szervezése;

d)     rendszeres kapcsolatot tart a tagszervezetekkel, a nemzetközi és hazai sportszervezetekkel, doppingellenes szervezetekkel;

e)      kapcsolattartás az államigazgatási és sportirányítási szervekkel;

f)        Elnökkel egyeztetve kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel;

g)      Elnökkel egyeztetve képviseli az MTSZ-t

h)     Az Elnökség által meghatározott célok és elvek mellett látja el feladatát;

i)        a szövetség honlapján megjelenő információkat koordinálja.

C)     Egyéb feladatok:

 

a)      gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzésérol, a határozatok nyilvántartásáról;

b)      ellátja a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri tevékenységeket;

c)      gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;

d)      Ellátja azokat a feladatokat, melyeket munkaköri leírásába foglaltak vagy a MTSZ szervei feladatkörébe utalnak.

lyázati feltételek:

a)      a 157/2004 (V.18.) Kormány rendelet mellékletének jegyzéke 7. pontjában meghatározott képesítés igazolása, (diploma, egyéb oklevél)

b)      büntetlen előélet, (erkölcsi bizonyítvány)

c)      foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy vezető tisztségviselői tevékenység végzésétől eltiltás alatt nem állt,

d)      legalább három éves vezetői és szervezési tapasztalat,

e)      számítógép felhasználói ismeret (Word, Excel, Power Point),

f)        tárgyalóképes angol nyelvtudás,

g)      legalább B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

a)      legalább 5 éves vezetői tapasztalat,

b)      közgazdasági, jogi felsőfokú végzettség,

c)      triatlon sportágban, sportszakmai ismeret vagy sportszakmai múlt,

d)      a pályázathoz benyújtott koncepcióterv és motivációs levél.

 

A pályázat részeként benyújtandó okiratok:

 

Minden olyan okirat mely az előző pontokban foglaltakat igazolja, valamint a munkakör ellátásával kapcsolatos terveket tartalmazza, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a MTSZ az elbírálás kapcsán felhasználhatja.

Elbírálás:

A pályázatokat az Elnökség bírálja el.

 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a triatlonszov@gmail.com e-mail címre pdf formátumban azzal, hogy az elektronikus dokumentum tartalmazza a pályázó aláírását.

A pályázat mellékletét képezi a személyes adatkezelési nyilatkozat elfogadása, amelyet a pályázónak a pályázatával együttesen kell aláírva benyújtania a pályázat részeként.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.26.

 

Budapest, 2021.03.16.

 Szabó Zsolt

elnök

A témakör egyéb hírei

Triatlon rajzpályázat

Triatlon rajzpályázat

RAJZPÁLYÁZAT Rajzpályázatot hirdetünk, melynek témája a Triatlon sportág. A nyertes egy olimpiai "A" kerettagok által aláírt pólót kap, melyet a Tiszaújvárosban megrendezésre kerülő világkupán vehet...