Magyar Triatlon Szövetség tájékoztatása sportedzésekről az új koronavírussal (COVID-19) kapcsolatosan

2020.05.07

30/2020. (V. 07.) Elnökségi határozat

 

A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a Kormány sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV.30.) Korm. rendeletére (a továbbiakban: Korm. rendelet) figyelemmel az alábbiakról határoz:

 

  1. A Korm. rendelet 1. § (1) b) bekezdése értelmében a jövőben Magyarország egész területén, így a jelenleg kijárási korlátozással továbbra is érintett Budapesten és Pest megyében is lehet sportedzéseket tartani.
  2. A sportedzések lebonyolítására vonatkozó szabály, hogy sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr, szabadidős és tömegsport célú, szabadtéri edzésen való részvétel megengedett.
  3. Az edzések megszervezésekor is alapvetően a főszabályok betartását (pl.: 1,5 méteres távolság, szabadtéri helyszín, rendszeres kézmosás) kell szem előtt tartani azzal a különbséggel, hogy a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében 170/2020 (V.04.) sz. Korm. rendelet rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról, valamint a védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendeletek eltérően rendelkeznek.
  4. Minden egyéb szabályt illetően pl. a résztvevők (sportolók, edzők, technikai személyzet) számára a személyek egymástól való távolságának szabályaira és egyéb korlátozások betartására vonatkozóan főszabályként a kijárási korlátozásra, valamint a védelmi intézkedésekre vonatkozó kormányzati rendelkezéseket kell követni, miszerint:
  • Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) sz. Korm. rendeletben definiáltak alapján, különös tekintettel az 5. §-ra, mely leírja, hogy egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani, továbbá
  • Magyarország többi megyéjében pedig a 2020.05.04-én hatályba lépett 168/2020. (IV.30.) sz. Korm. rendeletben foglaltakat, különös tekintettel az 5. § (1) bekezdésére, mely leírja, hogy e rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki, s a (2) bekezdésére, mely leírja, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik, illetve a (3) bekezdésben foglaltakra, miszerint e rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.

(71/2020 Korm. rendeletet)

(46/2020 Korm. rendeletet)

        5. A Korm. rendelet időbeli hatályát a Kormány a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. Ennek alapján az ezzel ellenkező tartalmú  Korm. rendelet hiányában a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a szabályok vonatkoznak a sportedzések megtartására.

 

Az MTSZ elnöksége mindannyiunk elemi érdekében kéri a magyar triatlon társadalmat, hogy – az eddig mutatott felelősségteljes magatartást folytatva - a COVID-19 vírus megfékezésének érdekében szigorúan tartsák be az MTSZ ajánlásait, valamint a Kormány és az állami szervek által előírt szabályokat.

 

(170/2020. Korm rendeletet)

BOM 2021. évi ösztöndíj pályázat indul

2020.11.20.

A "BOM a Magyar Sportért" Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok (állami és tandíjköteles sportolók) ...

MOB Fair Play Bizottság pályázati felhívása a 2020-as Fair Play díjak elnyerésére

2020.11.20.

A MOB Fair Play Bizottsága a hagyományoknak megfelelően idén is pályázatot hirdet „Fair Play” díjak elnyerésére ...

Versenyzői igazolások

2020.11.12.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket a hatályban lévő 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletről (a továbbiakban: Korm. rendelet), melynek értelmében ...