COVID-19 tájékoztatás versenyzőknek, sportszakembereknek és versenyen részt vevőknek

2020.09.02

Tájékoztatás versenyzőknek, sportszakembereknek és versenyen részt vevőknek a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen történő részvételt követő eljárásrendre vonatkozóan

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: BFKH NFO), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: EMMI SFÁT) tájékoztatása alapján az alábbiakban informálunk minden kedves versenyzőnket és sportszakemberünket a nemzetközi triatlon és a hozzá kapcsolódó multisport versenyeken történő részvételt követő hazatérési feltételekről.

 

Magyarország Kormányának 2020. szeptember 1-én hatályba lépő, 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendeletének (a továbbiakban: Korm. rend.) megfelelően:

 

  1. hatósági házi karantént az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró kerületi vagy járási hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendeli el a határátlépést követően.
  2. Határátlépést követően a tesztelésen történő részvételt szintén a Hivatal engedélyezi az erre irányuló kérelem benyújtása esetén, amely eljárásért személyenként 3.000,- Ft illetéket szükséges megfizetni a Kincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi 10032000-01012107 számú számlára átutalással. A közlemény rovatba a kérelmező nevét kell feltüntetni.
  3. A Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjai és a (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

"11. § (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően

a)     magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy

b)     a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy lép be Magyarország területére, a 3. §-t a (2)-(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

 

(6) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében a 4. § (1) bekezdése szerinti, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - között 24 órának kell eltelnie."

 

  A Korm. rend. alapján sportolók és sportszakemberek akkor mentesülhetnek a 14 napos karantén alól, ha belépést követően legalább

  24 órás különbséggel végzett SARS-CoV-2 PCR teszt szervezetükben nem mutat ki koronavírust.

 

 4. Fővárosi lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezők esetében az alábbi népegészségügyi osztályok illetékesek területileg:

I-II-III. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/ii-keruleti-nepegeszsegugyi-intezet

 

IV-V-XIII. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/v-keruleti-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly

 

VI-VII-VIII-IX. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/vi-keruleti-nepegeszsegugyi-intezet

 

X-XVII-XVIII. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/x-keruleti-nepegeszsegugyi-intezet

 

XI-XII-XXII. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xi-keruleti-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly

 

XIV-XV-XVI. kerülethttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xiv-keruleti-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly

 

XIX-XX-XXI-XXIII. kerület:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xx-keruleti-nepegeszsegugyi-intezet


Fővároson kívüli lakó vagy tartózkodási hely esetén az adott járásban működő népegészségügyi osztály illetékes.

Költözés miatt zárva

2021.07.07.

Az MTSZ iroda költözés miatt 2021.07.08-tól 07.13-ig zárva lesz.

Triatlon UP gálaverseny 2021, meghívottak névsora

2021.07.06.

Kérjük a versenyzők egyesületeit, a bejutott versenyzők indulási szándékát erősítsék meg legkésőbb július 10-ig a triathlon.tiszaujvaros@gmail.com ...