Fegyelmi Bizottság határozata

2017.02.13

Magyar Triatlon Szövetség 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 

1/2017. (I. 06.) sz. határozata

  

A Magyar Triatlon Szövetség („MTSZ” vagy „Szövetség”) Fegyelmi Bizottsága Kovács Zsófia (Budaörsi Triatlon Klub) ellen indított fegyelmi és etikai eljárásban az alábbi 

h a t á r o z a t o t

hozta:

A Fegyelmi Bizottság Kovács Zsófiát a Fegyelmi Szabályzat 3.§ (1) a) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

A Fegyelmi Bizottság felhívja a sportoló figyelmét, hogy amennyiben az eljárás alapjául szolgáló magatartást ismételten tanúsítja, a Magyar Triatlon Szövetség a sportoló részére juttatott támogatását egy évre felfüggeszti.

Jelen fegyelmi határozatot a Fegyelmi Bizottság az MTSZ honlapján (www.triatlon.hu) teszi közzé. 

A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S 

A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő:

A fegyelmi eljárás lefolytatását a Magyar Triatlon Szövetség Elnöke, Bátorfi Béla indítványozta. Kovács Zsófia a 2016. évi nyári olimpiai játékok záró partiján ittas állapotba került, így másnap lekéste a repülőgépet, amely a következő edzőtáborba vitte volna, mely következményeként Magyarországra kellett utaznia a magyar csapattal. A Szövetségnek a sportoló kiutaztatását ismételten meg kellett szerveznie, mellyel mind erkölcsi, mint anyagi kárt okozott a Szövetségnek.

Az etikai szabályzat 4. § szerint a:

A sportoló a 3. §-ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható, ha

c) a munkavégzés során (edzés, edzőtábor, verseny) sportolóként drogot, vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, továbbá a

d) népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít.  

Kovács Zsófia a 2017. január 6. napján megtartott fegyelmi tárgyalás során a fegyelmi és etikai eljárás megindításának alapjául felhozott magatartását elismerte. Kijelentette, hogy sportszerűtlen viselkedésére mentséget nem tud felhozni, azonban magatartását megbánta és hangsúlyozta, hogy a továbbiak a sportszerűtlen magatartástól tartózkodik.

Az ismertetett tényállás alapján a Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Kovács Zsófia megszegte az Etikai Szabályzat 3. § c) és d) bekezdésében foglalt kötelezettségeit, így elkövette a Fegyelmi szabályzat (FSz.) 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti fegyelmi vétséget.

A Fegyelmi Bizottság enyhítő körülménynek értékelte, hogy Kovács Zsófia sportszerűtlen tette egyértelműen nem szándékos volt, továbbá, hogy tettét nem verseny alatt követte el.

A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi büntetést az FSz 3.§ (1) bekezdés a) alapján úgy állapította meg, hogy az igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövető vétkességének fokához.

A Fegyelmi Bizottság felhívja a sportoló figyelmét, hogy amennyiben az eljárás alapjául szolgáló magatartást ismételten tanúsítja, a Magyar Triatlon Szövetség a sportoló részére juttatott támogatását egy évre felfüggeszti.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul.

Budapest, 2017. január 6.

 

                                                                                                                       dr. Kézsmárki Éva Mónia

                                                                                                                     a Fegyelmi Bizottság elnöke,

                                                                                                                         mint fegyelmi biztos