2021. február 01-i Új Alapszabály elfogadó Közgyűlési Meghívó

2021.01.15

2/2021. (I.14.) Elnökségi határozat


Az Elnökség döntött az Új Alapszabály elfogadó Közgyűlésről szóló 66/2020. (XII.17.) számú Elnökségi határozat módosításáról, mely alapján az online, Eventcloud platformon megrendezésre kerülő Új Alapszabály elfogadó Közgyűlés időpontja 2021. február 01-re (hétfő), 15:00 órára módosul. Az egyszerű többség (határozatképesség) meglétének hiánya esetén a Megismételt Új Alapszabály elfogadó Közgyűlés időpontja 2021. február 05-re (péntek), 15:00 órára módosul.

 

A Közgyűlésen a tagszervezeti, 2020. évi éves tagsági díj befizetésének érvényessége a jelenleg hatályos Alapszabály 9. § (12) bekezdése alapján 2021. február 28-ig érvényes. Az online platformon történő megrendezés és a Tagszervezetek pontos azonosítása okán, az Új Alapszabály elfogadó Közgyűlésen való érvényes részvételhez a 2020-as tagdíjra vonatkozóan a tagszervezeti tagsági díjak befizetésének határideje 2021. január 29-e, 08:00 óra.

 

Az Új Alapszabály elfogadó Közgyűlés eredetileg kiírt időpontjának módosítására azért volt szükség, mert a Tagszervezetek által beküldött módosítási javaslatok beküldési határidejének lezárását követően, az Alapszabály Módosítást Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: AMEB) tagjai jelezték az MTSZ Titkársága felé, hogy az Új Alapszabály tervezet az MTSZ Titkársága és ezáltal a Tagszervezetek részére nem a végleges formátumban történt megküldésre. Ezáltal a Tagszervezetektől beérkezett módosítási javaslatok nem az AMEB által véglegesen elfogadott verzióra érkeztek be. Így a Tagszervezeti véleményezéseket 2021. január 18-án újra kiküldött Új Alapszabály tervezettel együtt ismét bekérjük 2021. január 22-i (péntek) 12:00 órai MTSZ Iroda részére történő beérkezési határidővel.

 

Megkérünk minden kedves korábban észrevételt tett Tagszervezetünket, hogy legyenek szívesek az új határidőig ismételten megküldeni korábbi és esetleges új észrevételeiket PDF formátumban az MTSZ Titkársága felé.

 

Az AMEB tagjait felszólítjuk, hogy azonnali hatállyal, de legkésőbb 2021.január 18-a, 12:00 órai határidővel küldjék meg az Új Alapszabály tervezet végleges, Word formátumát, valamint külön Excel formátumban, a Tagszervezeteknek újra kiküldendő, paragrafusonként történő megjelöléssel a jelenleg hatályos Alapszabályban történt módosításokat az MTSZ Titkárság részére.

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú

 

 

Meghívó

 

Meghatalmazás

Megalakult az új Elnökség

2021.02.22.

Megtartotta alakuló ülését az MTSZ frissen megválasztott Elnöksége

Szabó Zsolt az MTSZ új elnöke

2021.02.10.

Új Elnököt választott az MTSZ Tisztújító Közgyűlése