2018. április 26. (csütörtök) 15.00 óra

2018.04.10

M E G H Í V Ó

A Magyar Triatlon Szövetség tisztelettel meghívja a

Erőművház Nonprofit Kft. Dísztermébe

(1077 Budapest, Wesselényi utca 17.)

2018. április 26. (csütörtök) 15.00 órakor,

tartandó éves, rendes közgyűlésére.

 

Regisztráció időpontja: 14:15 – 14:50 között

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megtartására ugyanezen a helyszínen, 2018. április 26. (csütörtök) 16.00 órakor kerül sor.
A megismételt közgyűlés változatlan napirenddel határozatképes a megjelent tagszervezetek számától függetlenül.
A szavazati joggal kapcsolatos kérdésekben az Alapszabály 13. §-ának rendelkezései az irányadók.

 

Napirendi pontok:

 1. Az Elnökség 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolója
 2. 2017. évi könyvvizsgálói jelentés
 3. Ellenőrző Testület 2017. évről szóló beszámolója
 4. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
 5. 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
 6. 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása
 7. Alapszabály 16. § 1) bek. i) pontja szerinti szerződések jóváhagyása
 8. Elnökség részére felhatalmazás megadása 2018. évben, esetleges székhelyváltozás intézése tárgyában
 9. Alapszabály módosítása
 10. 2019. évre vonatkozó tagdíj megállapítása
 11. Szakszövetség tagszervezetei által beterjesztett egyéb javaslatok

 

Budapest, 2018. április 09.

 

                                                                   Üdvözlettel:

 

                                                                                                                      dr. Bátorfi Béla sk.

                                                                                                                     elnök

 

Meghatalmazás

Utánpótlás OB - nevezési határidő meghosszabbítása

2018.07.27.

A szervező meghosszabbította a nevezési határidőt 2018. július 30. éjfélig, a nevezési díjak beérkezési határidejét 2018. ...